Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.
IČ: 46887121, DIČ: CZ46887121, se sídlem Františkovy Lázně, Jiráskova 23/3, PSČ 351 01, datová schránka: dxwewsb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 309

Úvod › Všeobecné obchodní podmínky LFL

Článek I. - Úvodní ustanovení

Článek II. - Vymezení pojmů

Článek III. - Průběh rezervace

a) V případě zvolení platby převodem Klient obdrží Předběžné potvrzení rezervace, které obsahuje výzvu k úhradě. Po včasné úhradě Klient obdrží Voucher.

b) V případě zvolení platby kartou bude Klient přesměrován do platební brány, kde provede vybranou platbu. Po úspěšném provedení platby Klient obratem obdrží Voucher

Článek IV. - Práva a povinnosti smluvních stran

4.1   Klient má právo:

4.2   Klient je povinen

4.3   Poskytovatel je povinen

4.4   Poskytovatel má právo

4.5. V případě zrušení rezervace ze strany Poskytovatele dle odst. 4.4 písm. a), b) nebo c), se na vrácení již provedené úhrady přiměřeně použije ustanovení odst. 4.3 písm. d) těchto VOP.

Článek V. - Nástup hosta

Článek VI. - Zrušení rezervace klientem

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od potvrzené objednávky, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu, aniž by nebyly účtovány stornopoplatky dle bodu 6.1 těchto VOP.

Zrušení rezervace je možné pouze písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele, v e-mailové nebo faxové podobě na adresu/číslo: 

Stornopoplatky budou z potvrzené celkové ceny rezervovaného pobytu a/nebo služeb účtovány ve výši určené následovně:

Storno pobytu provedeno od potvrzení rezervace: Výše stornovacího poplatku v % z celkové ceny pobytu
32 a více dní před nástupem 15 % (min. 1 000 Kč)
31–22 dní před nástupem 30 %
21–14 dní před nástupem 50 %
13–7 dní před nástupem 70 %
6–2 dny před nástupem 80 %
1 den před nástupem nebo nenastoupení pobytu 100 %

Článek VII. - Platební podmínky

Článek VIII. - Platba zbývající části celkové ceny rezervace

8.1.1  Před nástupem

8.1.2  V den nástupu          

Článek IX. - Další ujednání

Článek X. - Ochrana osobních údajů

Článek XI. - Reklamace služeb

Článek XII. - Podmínky pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Článek XIII. - Závěrečná ustanovení

Čtěte také:

© Lázně Františkovy Lázně a.s.